AŞILAR


Kanatlı sağlığında kullanılan her türlü aktif (canlı) ve inaktif (ölü) aşılar firmamız tarafından temin edilmektedir.

Uygun koşullarda soğuk zincir içerisinde taşınan ve depolanan aşılar üreticilerimize sunulmaktadır.

Aşılar ve aşılama hakkında detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

 AKTİF (CANLI) AŞILAR  İNAKTİF (ÖLÜ) AŞILAR
Aşı içerisinde az miktarda hastalık etkenı bulunur. (Etken vücutta çoğalarak lenfoid sistemi uyarır.) Aşı içerisinde yeterli miktarda hastalık etkeni bulunur. (Vücutta yeterli direnç meydana getirecek kadar.)
Vücuda girdikten sonra üreyerek çoğalır. Vücuda girdikten sonra üreme olmaz.
Adjuvant gibi katkılar kullanılmaz. Uygun adjuvantlarla birlikte hazırlanır ve uygulanır. Genelde mineral yağlar veya AlOH gibi.
Genelde çeşitli yollarla ve toplu halde sürüye uygulanır. (Sprey,içme suyu,burun-göz damla ,kanat zarına batırma veya enjeksiyon gibi ) Kas içi veya deri altı enjeksiyon tarzında tek tek uygulanır. Her hayvan eşit miktarda aşıyı alır.
Anaçlardan gelen maternal antikorlardan kolayca etkilenebilir. Direnç oluşturma etkisi yok olabilir. Anaçlardan gelen maternal antikorlardan çok az etkilenebilir.
Lokal (mukozal) bağışıklığı tetikler. Genel (humoral) bağışıklığı tetikler.
Hazırlanmaları sırasında diğer viral etkenlerle bulaşma riski vardır. Aşı kontaminasyonlarının zaralı etkisi bulunmaz.
Yan etkileri vardır, reaksiyonlara sebep olabilir. Yan etkileri yoktur, uygulama hatalarından dolayı bireysel lezyonlar olabilir.
Aşının hazırlanması kolay ve ucuzdur. Aşının hazırlanması pahalı ve daha zordur.
Sprey veya içme suyunda uygulandığında çok kısa sürede çok sayıda hayvan aşılanabilir. Şırınga ile verileceğinden uygulama zor ve teker teker hayvanlar tutularak uygulandığından uzun zaman alır.
Aşı stresine bağlı ve reaksiyon oluşumundan dolayı ölümler olabilir. Uygulama stresi olabilir ancak aşıya bağlı reaksiyon oluşmaz.
Vücutta aşı öncesi bir hastalık var ise bunu tetikleyebilir ve süperenfeksiyon oluşturabilir. Önceden var olan hastalığa etkisi yok denecek kadar az olur. Etkilemez.
Canlı aşılarda nadiren de olsa hastalık riski vardır. Ölü aşı oldukları için hastalık riski taşımazlar. (İyi hazırlanmış aşılarda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTİF (CANLI)  AŞILAR

  
YALANCI VEBA ( NEW CASTLE DİSEASE ) ND AŞISI
HB1 , LA SOTA ,CLONE ,CLONE 30 , NDC2 , AVİNEW V.S. gibi suşları içeren yalnız içme suyu ,sprey ,göz –burun damla gibi yöntemlerle uygulanan aşılardır.

İNFEKSİYÖZ BRONŞİTİS (İNFECTİON BRONCHİTİS) IBV AŞISI
MASSACHUSETT , H120,D274,MA5,IB PRİMER gibi klasik suşlar ile 4/91 , I/BIRD (793B) ,VAR 2
gibi varyant suşları içeren değişik yaş ve zamanlarda tekli veya diğer üst solunum hastalıklarına ait aşılarla kombine ikili ( MA5+CLONE30 / CLONE+H120 v.s.) aşılar mevcut olup içme suyu ,sprey ,göz-burun damla yöntemleriyle kullanılır.

GUMBORO HASTALIĞI ( İNFECTİON BURSAL DİSEASE ) IBD AŞISI
D78 , MB, WİTERFİELD 2512,E228 GİBİ İNTERMEDİET ,İNTERMEDİET PLUS ,HOT suş diye tanımladığımız aşılar içme suyu , göz-burun damla ,sprey olarak uygulanır. Genelde 0 günlükten 40 günlük yaşa kadar 1-2 veya 3 uygulama yapılır.

ŞİŞ KAFA HASTALIĞI (SWOLEN HEAD SYNDROME ) SHS ve TRT AŞISI
AVİAN RHİNOTRACHEİTİS ‘’ART ‘’ olarak da adlandırılan hastalığın SHS , TRT ( hindi formu) gibi gerek içme suyu gerekse sprey formda uygulanan aşıları mevcuttur.

ÇİÇEK HASTALIĞI ( FOWL POX İNFECTİON) POX AŞISI
Çiçek hastalığına karşı genelde tekli olmak ile beraber AE ( AVİAN ENCEPHALOMİYELİTİS ) ve ILT ( İNFECTİON LARYNGOTRACHEİTİS) ile kombine KANAT ZARINA BATIRMA (WİNG WEB)
Yöntemiyle uygulanan aşılar mevcuttur . Bu aşılar tüy folikülleri diplerine sürme yöntemiyle de uygulanabilir.

TAVUKLARIN EPİDEMİK TREMOR HASTALIĞI ( AVİAN ENCEPHALOMİYELİTİS ) AE AŞISI
Tek başına AE Aşısı olduğu gibi recombinant POX ( ÇİÇEK ) ve ILT ( LARYNGOTRACHEİTİS ) İLE KANAT ZARINA BATIRMA YÖNTEMİ ile uygulanan kombine aşıları mevcuttur.

İNFEKSİYÖZ LARİNGOTRAKEİTİS ( İNFECTİON LARYNGOTRACHEİTİS ) ILT AŞISI
MAREK’S HVT İLE BERABER REKOMBİNE OLAN ILT ‘’ HVT+İLT’’ AŞISI kuluçkalarda 0. Günlük yaşta civcive deri altı uygulanır yada POX ile beraber 3.hafta yaştan itibaren kanat zarına batırma yöntemi ile uygulanan formu mevcuttur.

MAREK HASTALIĞI ( MAREK’S DİSEASE ) MAREK AŞISI
Genelde frozen ( dondurulmuş ) fomda HVT , SB1 , RİSPENS gibi suşları mevcuttur.
HVT formu RİSPENS formu ile beraber genelde uygulanır . Hayat boyu tavuğun bünyesinde kalarak replike olur ve ömür boyu koruma sağlar.TİP-1 ( HVT ) , TİP-2 ( SB1 ) , TİP-3 ( RİSPENS ) suşlarından HVT formuna recombine veya immuncompleks diğer viral hastalık etkenleri ile kombine edilen bir çok ikili formu mevcuttur .Bunlar inovo ( yumurta içi veya 0.gün deri altı ) uygulanırlar.
*HVT+ RİSPENS FROZEN AŞISI ( 1-3 MAREK’S AŞISI )
*HVT+SB1 FROZEN AŞISI ( 1-2 MAREK’S AŞISI )
*HVT+ND FROZEN AŞISI
*HVT+IBD FROZEN RECOMBİNANT AŞISI
*HVT+IBD FROZEN İMMUNCOMPLEX AŞISI
*HVT+ILT FROZEN AŞISI
*RİSPENS FROZEN AŞISI

MAYCOPLASMA GALLİSEPTİCUM VE MAYCOPLASMA SYNOVİAE AŞISI (MG-MS AŞISI)
Recombinant teknolojisi ile üretilen ısıya duyarlı kuru buz korumalı aşılar ile canlı aşıları mevcuttur. Değişik yaş ve zamanlarda uygulanabilirler.

KOLİ ENFEKSİYONU (ESHERICHIA COLİ İNFECTİON ) E.COLİ AŞISI
Bakteriyel bir hastalık olan koli enfeksiyonuna karşı zayıflatılmış atenue edilmiş canlı
bakterilerden oluşan aşı gerek yumurtacı tavuklarda gerekse etlik piliçlerde en az 1, uzun ömürlü (yumurtacı ve damızlık ) 2 veya 3 tekrar yapılarak uygulanır . Erken yaşlarda sprey ve ileri yaşlarda içme suyunda tercihen uygulanır.

TAVUK TİFOSU VE PULLORUM HASTALIĞI ( SALMONELLA GALLİNARIUM VE SALMONELLA PULLORUM ) SALMONELLA AŞISI
Şu anda ülkemizde Nobilis SG9R Sal.Gallinarium aşısı deri altı enjeksiyon uygulanır. Genelde 2.bir salmonella aşısı ile rapellenmesi tavsiye edilir.
Ayrıca Oral yolla uygulanan SGP 6/95 aşısı da ( salmonella gllinarium + salmonella pullorum kombine canlı ikişli aşı ) 7.günlük yaştan itibaren içme suyu yöntemi ile 6 haftada bir tekrar edilerek uygulanır.

SALMONELLOSIS INFECTIONS ( SALMONELLA ENTERİTİDİS –SALMONELLA TYPHIMURIUM ) AŞILARI
İçme suyunda uygulanan bu zayıflatılmış aşılar olup tekli SE AŞISI ve ikili kombine SE+ST aşısı formunda çeşitli firmalarda mevcuttur.

KOKSİDİYOZ AŞISI ( COCSIDIOSİS VACCINE )
Protozoa olan Eimeria etkenleri tarafından oluşturulan koksidiyoz hastalığına karşı gerek sprey gerekse jel formunda veya içme suyunda kullanılan canlı zayıflatılmış aşılardır .Barsak paraziti olan koksidiyoz için üretilen bu aşılar tarafımızdan temin edilip üreticilerimize sunulmaktadır.

Firmamız tüm bu aşıları ve bunlara benzer aşıları bünyesinde soğuk zincir içerisinde değişik aşı firmalarından temin ederek üreticilerimize sunmaktadır . Aşılar mutlaka Veteriner Hekiminize danışarak belli bir program dahilinde kontrollü olarak kullanılmalıdır.

Bu aşılar belli bir sıralama ve hayvan yaşına göre kullanılır . Anneden gelen maternal antikorların da bu aşıların uygulanma gününe etkisi vardır. Ayrıca mutlak inaktif ( ölü ) aşılar ile birlikte bir program dahilinde kullanılırlar. Bu programın oluşturulmasında bölgedeki epidemi k ve pandemik hastalıklar , mevsimsel faktörler ve aşıların kullanım zamanları etkili olmaktadır.
 

İNAKTİF (ÖLÜ) AŞILAR

 

   
TEKLİ ( TEK HASTALIĞA KARŞI HAZIRLANAN ) AŞILAR ;
NEW CASTLE DISEASE , GUMBORO , IB v.s. viral hastalıklar ile , CORYZA ,MAYCOPLAZMA ,SALMONELLA v.s. bakterial hastalıklara karşı ,inaktif veya bakterin özelliğinde çeşitli firmaların aşıları mevcuttur.

ÇİFTLİ  ( İKİ HASTALIĞA KARŞI HAZIRLANAN ) AŞILAR ;
*ND+IBD ( NEW CASTLE DİSEASE + GUMBORO ) GİBİ GUMBOPEST ,GUMBİN VP2 , NOBİLİS G+ND , v:s. formları mevcuttur.
*ND + IB ( NEW CASTLE DİSEASE + INFECTION BRONHCITIS )
*SE + ST ( SALMONELLA ENTERIDITIS + SALMONELLA TYPHIMURIUM )

ÜÇLÜ ( ÜÇ HASTALIĞA KARŞI HAZIRLANAN ) AŞILAR ;
*ND+IB+EDS ( NEW CASTLE DISEASE + INFECTION BRONCHITIS + EGG DROP SYNDROM )

DÖRTLÜ ( DÖRT HASTALIĞA KARŞI HAZIRLANAN ) AŞILAR ;
*ND+IB+EDS+CORYZA ( NEW CASTLE DISEASE +INFECTION BRONCHITIS + EGG DROP SYNDROM +INFECTION CORYZA )
*ND+IB+EDS+ART ( SHS veya TRT ) (NEW CASTLE DISEASE + INFECTION BRONCHITIS + EGG DROP SYNDROM + AVIAN RHINOTRACHEITIS )

Daha birçok kanatlı hastalığına karşı değişik form ve kombinasyonlarda aşılar mevcuttur. İnaktif ( ölü ) aşılar daha öncede bahsetiğimiz gibi tek tek her canlıya ayrı ayrı parenteral yollarla kas içi veya deri altı yolla uygulanırlar. Uzun süreli humoral ve genel bağışıklığı sağlar.
Firmamız her türlü Kanatlı Aşılarını gerekli yerlerden temin ederek Veteriner Hekim kontrolünde satış ve uygulamalarını yaptırmaktadır.