>> İyi bir içme suyu aşılaması için önemli kriterler


* Kaynak: Refarm A.Ş.

Aşılama, bağışıklık sağlanması için önemli bir adım olmasına rağmen tek başına, iyi bir bağışıklığın elde edilmesi için yeterli değildir. Özellikle içme suyu aşılamaları ve sprey aşılamalarda dikkat edilmesi gereken önemli hususlar vardır.

*Su hatlarının temizliği
İçme suyu aşılamalarında ilk dikkat edilmesi gereken, su hatlarının temizliğidir. Kümeslerde, su hatlarında oluşan birikintiler ve biyofilm tabakası, aşı etmeninin zarar görmesine ve bu nedenle beklenilen bağışıklığın elde edilememesine neden olabilir. Su hatlarının, devre aralarında mutlaka temizlenmesi gerekir. Su hatlarından geçmesi gereken su miktarı üretim sırasında da ölçülerek, su geçiş hızında ve miktarında sorun varsa, aşılamalardan önce hattın temizliği yapılmalıdır.

*Suyun sıcaklığı
Aşı hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de aşı hazırlanmasında kullanılacak suyun sıcaklığıdır. 20 0C üstündeki sıcaklılar, aşılamalarda tercih edilmemelidir. Suyun sıcaklığı arttıkça, aşı titresinde azalmaya neden olacaktır.

 

*Suyun pH değeri
Aşı hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de suyun pH’ sıdır. Aşı etmenlerinin zarar görmeden canlılıklarını koruyabilmesi için su pH değerinin 7,4 - 7,8 arasında olması gerekir.

Depo kanalı ile aşı uygulanacaksa, ön karışım mutlaka yapılmalı, stabilizatör ve aşı ön karışımda hazırlanmalıdır. Aşı şişesi de birkaç kez çalkalanarak varsa aşı kalıntısı ön karışıma katılmalıdır.

Aşı hazırlamada kullanılan sudaki 3 ana tehdit olan oksitleyiciler, pH dengesizliği ve düşük tonisite, canlı aşıların inaktive olmasına ve yararsızlaşmasına yol açan ana etkenlerdir.